Spesialisthelsetjenesten 2004
SAMDATA Spesialisthelsetjenesten har som hovedformål å presentere og diskutere hovedtrekkene i utviklingen i den samlede spesialisthelsetjenesten siste femårsperiode.

SAMDATA Spesialisthelsetjeneste 2004, som ble offentliggjort primo desember 2005, gir en kortfattet beskrivelse av utviklingen i den samlede spesialisthelsetjenesten i perioden fra 2001 til 2004. Informasjonen er dels bygd på tall og indikatorer fra SAMDATA Somatikk og SAMDATA Psykisk helsevern, og dels på egne analyser.

Rapporten for spesialisthelsetjenesten er kun tilgjengelig for nedlasting i pdf-format.

Publisert 3. november 2005

Prosjektleder

Tlf. 930 31 827

                © SAMDATA 2007    |