Relativt sykehusforbruk blant eldre, HF-områder

 Relativt sykehusbruk blant eldre i spesialisthelsetjenesten i HF-områder 2003 og 2004.

HF-område

Pasientenes

bosted

Andel i befolkningen

80 år +

Eldres andel av

sum lgd døgnopphold

Relativt sykehusbruk

80 år+ døgn

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Østfold

4,70

4,82

19,52

20,50

4,15

4,25

Asker og Bærum

4,08

4,30

21,18

21,90

5,19

5,09

Akershus

3,18

3,29

14,51

16,24

4,57

4,93

Ullevål og Aker

4,35

4,38

22,69

22,83

5,22

5,22

Innlandet

5,55

5,67

19,65

20,36

3,54

3,59

Helseregion Øst

4,49

4,55

20,34

20,98

4,53

4,61

Ringerike

5,55

5,60

19,48

18,82

3,51

3,36

Buskerud

4,27

4,39

17,87

18,83

4,18

4,29

Blefjell

5,72

5,84

23,70

22,51

4,15

3,85

Vestfold

4,76

4,89

18,93

19,36

3,98

3,96

Telemark

5,05

5,14

23,49

23,90

4,65

4,65

Sørlandet

4,55

4,58

18,41

18,15

4,04

3,96

Helseregion Sør

4,81

4,88

19,91

20,03

4,14

4,10

Stavanger

3,67

3,73

20,73

20,29

5,66

5,44

Fonna

4,85

4,92

20,46

20,47

4,22

4,16

Bergen

4,49

4,55

23,33

23,27

5,19

5,11

Førde

5,55

5,59

24,05

23,09

4,33

4,13

Helseregion Vest

4,42

4,44

22,18

21,89

5,02

4,93

Sunnmøre

4,96

5,10

23,14

22,14

4,67

4,34

Nordmøre/Romsdal

5,40

5,52

20,85

20,87

3,86

3,78

St. Olavs Hospital

4,11

4,52

25,11

26,54

6,12

5,87

Nord-Trøndelag

4,98

5,10

19,84

21,09

3,98

4,14

Helsereg. M-Norge

4,81

4,91

22,99

23,62

4,78

4,81

Helgeland

5,02

5,07

21,32

22,17

4,25

4,37

Nordland

4,45

4,53

23,82

20,44

5,36

4,51

Hålogaland

5,44

5,52

23,88

23,93

4,39

4,33

UNN

3,43

3,50

17,42

18,09

5,08

5,17

Finnmark

3,30

3,35

12,29

13,53

3,72

4,04

Helseregion Nord

4,34

4,41

20,35

20,09

4,69

4,55

Totalt

4,57

4,63

21,00

21,29

4,59

4,60

Kilde: NPR

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |