Relativt sykehusbruk blant eldre
Indikatoren kalt "relativt sykehusbruk blant eldre" ble innført i SAMDATA for 2003, og viser ratioen mellom eldres bruk av sykehustjenester, definert som liggedøgn, og eldres andel av befolkningen.

Tabellen viser at den relative sykehusbruken for pasienter over 80 år er høyest i helseregion Vest og lavest i helseregion Sør. Tidligere analyser viser at den relative eldrebelastningen generelt sett er størst i de store byene.

Eldres andel av befolkningen ble større fra 2003 til 2004. Til tross for dette er den relative sykehusbruken blant eldre uendret fra 2003 til 2004.

Relativt sykehusbruk blant eldre. Regionnivå 2003 og 2004.

Helseregion

Pasientenes bosted

Andel i befolkningen

80 år +

Eldres andel av

sum lgd v/døgnopphold

Relativt sykehusbruk blant eldre 80 år+ (døgnopphold)

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

4,49

4,55

20,34

20,98

4,53

4,61

Helseregion Sør

4,81

4,88

19,91

20,03

4,14

4,10

Helseregion Vest

4,42

4,44

22,18

21,89

5,02

4,93

Helseregion Midt-Norge

4,81

4,91

22,99

23,62

4,78

4,81

Helseregion Nord

4,34

4,41

20,35

20,09

4,69

4,55

Totalt

4,57

4,63

21,00

21,29

4,59

4,60

Kilde: NPR

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |