Kapasitetsutnytting i poliklinikker for voksne
Antall fagårsverk i poliklinikker for voksne økte med to prosent fra 2003 til 2004. Antall konsultasjoner økte med 8,5 prosent. Til sammen gir det en økning i produktiviteten målt ved antall konsultasjoner per fagårsverk på seks prosent.

Hver behandler utførte i gjennomsnitt 395 konsultasjoner i 2004.  Det var også vekst i gjennomsnittlig antall konsultasjoner per fagårsverk i alle regionene.

I Helse Nord og Øst økte antall konsultasjoner per fagårsverk med over ti prosent. Lavest vekst hadde Helse Sør, med 1,1 prosent. Antall konsultasjoner per fagårsverk varierte i 2004 fra 352 i Helse Nord til 423 i Helse Øst. Forskjellene mellom regionene var mindre i 2004 enn i 2003.  

Konsultasjoner per fagårsverk i poliklinikker for voksne. Regionale helseforetak. 2003 og 2004, og prosentvis endring.

RHF

Konsultasjoner per fagårsverk i 2003

Konsultasjoner per fagårsverk i 2004

Prosent endring

Helse Øst RHF

385

423

10,1

Helse Sør RHF

413

417

1,1

Helse Vest RHF

356

365

2,4

Helse Midt-Norge RHF

346

363

4,9

Helse Nord RHF

316

352

11,4

Totalt

372

395

6,2

 

Datakilde: SSB og NPR

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |