Kapasitetsutnytting i døgninstitusjonerfor voksne - regionale tall

 

Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne. Etter institusjonenes tilknytningsregion og type. 2003-2004.

Tilknytningsregion/ Institusjonstype

Pers.-faktor 2004

Behandlerfaktor

Utskrivninger per årsverk

Utskrivninger per døgnplass

Beleggs-prosent 2003

Beleggs-prosent 2004

2004

Pst endr fra 03

2004

Pst endr fra 03

2004

Pst endr fra 03

Helse Øst RHF

Sykehus

3,7

1,9

8,5

2,6

-1,4

8,4

0,8

89

86

Distriktspsyk tilbud

2,0

1,1

6,0

3,4

11,8

5,6

11,9

81

84

Sykehjem oa

1,4

0,6

14,3

0,4

-14,8

0,5

-21,8

97

83

Sum Helse Øst RHF

2,9

1,5

8,3

2,7

3,3

6,8

3,9

87

85

Helse Sør RHF

Sykehus

3,3

1,9

3,6

3,7

7,0

10,8

13,5

81

89

Distriktspsyk tilbud

2,9

1,4

21,4

3,8

0,7

7,9

8,6

78

73

Sykehjem oa.

 

 

 

 

 

 

 

98

 

Sum Helse Sør RHF

3,1

1,7

11,8

3,7

5,3

9,4

12,6

80

81

Helse Vest RHF

Sykehus

3,1

1,8

12,5

2,9

-16,2

8,6

-6,2

97

95

Distriktspsyk tilbud

2,0

1,1

13,9

3,3

22,6

5,9

38,3

83

90

Sykehjem oa.

1,6

0,6

3,4

3,3

-23,0

4,9

-14,2

91

93

Sum Helse Vest RHF

2,5

1,4

11,8

3,1

-6,9

7,1

2,3

91

93

Helse Midt-Norge RHF

Sykehus

3,9

2,3

8,3

3,1

0,0

10,0

-3,7

88

81

Distriktspsyk tilbud

2,2

1,2

24,6

4,0

-4,3

6,4

-4,4

89

74

Sykehjem oa.

1,6

0,9

-11,1

5,0

40,0

6,5

39,6

70

79

Sum Helse

3,1

1,8

11,9

3,4

0,3

8,4

-2,7

87

78

Helse Nord RHF

Sykehus

3,5

2,3

10,6

2,9

-4,0

9,6

1,1

90

94

Distriktspsyk tilbud

3,2

1,8

-5,7

5,3

5,1

13,4

7,0

74

79

Sykehjem oa.

4,2

1,6

20,8

2,6

20,7

7,3

20,5

79

66

Sum Helse Nord RHF

3,4

2,1

4,6

3,9

-0,5

11,2

3,7

82

86

Modum Bad

1,6

0,9

4,0

8,2

18,3

12,0

22,3

93

91

Totalt

2,9

1,6

9,8

3,2

1,2

8,0

4,7

87

85

 

Datakilde: SSB og NPR

 

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |