Direkte og indirekte tiltak per pasient
Både antall direkte og indirekte tiltak per pasient gikk ned fra 2003 til 2004. Indirekte tiltak hadde den kraftigste reduksjonen med nær åtte prosent, mens direkte tiltak per pasient ble redusert med omlag en prosent.

Med unntak av Helse Sør, har samtlige regioner redusert antallet direkte tiltak per pasient. Indirekte tiltak per pasienten har gått ned for alle regioner, sterkest er reduksjonen i Helse Vest.

Direkte tiltak per pasient og indirekte tiltak per pasient i poliklinisk virksomhet for barn og unge. Regionale helseforetak. 2004 og endring fra 2003.

RHF

Direkte tiltak per pasient i 2004

Prosent endring

Indirekte tiltak per pasient 2004

Prosent endring

Helse Øst RHF

9,4

-2,6

4,7

-5,6

Helse Sør RHF

8,3

4,7

3,1

-4,0

Helse Vest RHF

10,6

-1,1

3,6

-17,3

Helse Midt-Norge RHF

9,2

-7,6

4,1

-10,3

Helse Nord RHF

8,3

-0,2

4,3

-2,2

Totalt

9,2

-0,9

4,0

-7,6

 

Datakilde: SSB og NPR

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |