Barn og unge

Her presenteres indikatorer på produktivitet i poliklinikker for barn og unge. Tre indikatorer er sentrale:

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |