Direkte og indirekte tiltak per fagårsverk
Antall direkte og indirekte tiltak per fagårsverk økte med henholdsvis åtte og 0,4 prosent fra 2003 til 2004.

Samtlige regioner hadde vekst i direkte tiltak per fagårsverk. Helse Vest hadde den sterkeste veksten med 12,5 prosent.  Indirekte tiltak per fagårsverk gikk ned for Helse Sør og Helse Vest, mens de øvrige regionene hadde en vekst på omlag tre prosent.

Direkte tiltak per fagårsverk og indirekte tiltak per fagårsverk i poliklinisk virksomhet for barn og unge. Regionale helseforetak. 2004 og endring fra 2003.

RHF

Direkte tiltak per fagårsverk i 2004

Prosent endring

Indirekte tiltak per fagårsverk 2004

Prosent endring

Helse Øst RHF

271

6,4

134

3,1

Helse Sør RHF

313

7,1

117

-1,9

Helse Vest RHF

293

12,5

100

-5,9

Helse Midt-Norge RHF

249

6,0

111

2,9

Helse Nord RHF

254

4,6

131

2,6

Totalt

277

7,6

120

0,4

Datakilde: SSB og NPR

 

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |