Legedekning i offentlig og privat praksis

I 2004 er dekningen av leger i det psykiske helsevernet høyest i Helse Øst med 4,0 leger per 10 000 innbygger. Lavest er dekningen i Helse Midt-Norge med 2,8 leger per 10 000 innbygger. Leger i offtentlig praksis står for over 90 prosent av den totale legedekningen i psykisk helsevern. Til tross for at privatpraktiserende leger utgjør en liten andel av den totale legedekningen, er det klare variasjoner mellom regionene i antall leger per innbygger i privat praksis. Mens Helse Øst har 0,6 privatpraktiserende leger per 10 000 innbygger, er tilsvarende dekning av leger i privat praksis 0,1 årsverk i Helse Midt-Norge og Helse Nord.

Legedekning i offentlig og privat praksis. Årsverk per 10 000 innbyggere. Psykisk helsevern samlet. Regionale helseforetak. 2004.

RHF

Offentlig praksis

Privat praksis

Årsverk samlet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

3,4

116

0,6

157

4,0

121

Helse Sør RHF

2,6

88

0,4

98

3,0

89

Helse Vest RHF

2,6

88

0,3

78

2,9

87

Helse Midt-Norge RHF

2,6

89

0,1

33

2,8

83

Helse Nord RHF

2,9

96

0,1

38

3,0

90

Totalt

3,0

100

0,4

100

3,3

100

 

Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |