Ressursinnsats
Et likeverdig tilbud av tjenester forutsetter en likeverdig tilgang til ressurser eller innsatsfaktorer.

I SAMDATA blir ressursinnsats og ressursfordeling undersøkt med utgangspunkt i indikatorer for:

Publisert 14. november 2005

                © SAMDATA 2007    |