Fordeling av døgnplasser i psykisk helsevern
Hele 94 prosent av døgnplassene i det psykiske helsevernet finnes i døgnisntitusjoner for voksne.

I samtlige helseregioner utgjør andelen døgnplasser for voksne over 90 prosent av totalt antall døgnplasser. Helse Vest har den høyeste andelen med 95 prosent, mens lavest ligger Helse Øst med nær 93 prosent.

Fordeling av døgnplassene i det psykiske helsevernet til tjenester for barn og unge og til tjenester for voksne. Regionale helseforetak. Prosentandeler. 2004.

RHF

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

Sum

Helse Øst RHF

7,2

92,8

100,0

Helse Sør RHF

5,7

94,3

100,0

Helse Vest RHF

4,9

95,1

100,0

Helse Midt-Norge RHF

5,3

94,7

100,0

Helse Nord RHF

6,6

93,4

100,0

Sum landet

6,0

94,0

100,0

 

Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |