Døgnplassdekning i psykisk helsevern

For barn og unge er det fortsatt store forskjeller i døgnplassdekning mellom regionene. Mens Helse Øst har 4,2 plasser per 10 000 innbyggere under 18 år, har både Helse Sør, Helse Vest og Helse Midt-Norge en dekningsgrad på 2,4. Forskjellene er likevel mindre enn i 2003.  For tjenester til voksne er forskjellene mindre mellom regionene. Høyest dekning finner man i Helse Vest med 15,9 plasser per 10 000 innbyggere, lavest i Helse Nord med 12 plasser per 10 000 innbyggere.

Døgnplasser i det psykiske helsevernet. Plasser per 10 000 innbyggere, samlet og etter målgruppe. Regionale helseforetak. 2004.

RHF

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

Plasser per

Pst av lands-gjennom-snittet

Plasser per

Pst av lands-gjennom-snittet

Plasser per

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

4,2

137

15,5

105

12,9

108

Helse Sør RHF

2,4

80

12,4

84

10,1

84

Helse Vest RHF

2,4

79

15,9

108

12,5

105

Helse Midt-Norge RHF

2,4

79

13,6

93

10,9

91

Helse Nord RHF

2,7

89

12,0

82

9,8

82

Totalt

3,0

100

14,7

100

11,9

100

 

Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |