Spesialistvedtak ved døgnbehandling i helseregionene

Antall innleggelser til døgnbehandling etter spesialistvedtak. 2003 og 2004. Absolutte tall og prosent av antall innleggelser (inklusive overføringer mellom institusjoner) ved institusjoner godkjent for tvangsinnleggelser i hver helseregion. 

Institusjoner godkjent for tvangsinnleggelser

Spesialistvedtak

Endring 2003–2004

2003

2004

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent endring

Sykehus i Helse Øst RHF

Frivillig

2 341

61

2 453

60

112

5

Frivillig kontrakt

14

0

9

0

-5

-

Tvungen undersøkelse

922

24

964

24

42

5

Tvungent psykisk helsevern

540

14

603

15

63

12

Annen lovhjemmel

20

1

27

1

7

35

Totalt

3 837

100

4 056

100

219

6

Ikke registrert

15

 

11

 

 

 

DPS oa i Helse Øst RHF

Frivillig

102

86

160

92

58

57

Frivillig kontrakt

0

0

0

0

0

 -

Tvungen undersøkelse

1

1

0

0

-1

-

Tvungent psykisk helsevern

15

13

14

8

-1

-7

Annen lovhjemmel

0

0

0

0

-0

-

Totalt

118

100

174

100

56

47

Ikke registrert

0

 

0

 

 

 

Sykehus i Helse Sør RHF

Frivillig

1 261

68

1 401

70

140

11

Frivillig kontrakt

65

3

51

3

-14

-22

Tvungen undersøkelse

252

13

281

14

29

12

Tvungent psykisk helsevern

289

15

265

13

-24

-8

Annen lovhjemmel

1

0

1

0

0

-

Totalt

1 868

100

1 999

100

131

7

Ikke registrert

48

 

122

 

 

 

DPS oa i Helse Sør RHF

Frivillig

648

90

679

86

31

5

Frivillig kontrakt

0

0

0

0

0

 -

Tvungen undersøkelse

0

0

2

0

2

 -

Tvungent psykisk helsevern

76

10

104

13

28

37

Annen lovhjemmel

0

0

0

0

0

 -

Totalt

724

100

785

100

61

8

Ikke registrert

24

 

38

 

 

 

Sykehus i Helse Vest RHF

Frivillig

1 998

62

2 338

70

340

17

Frivillig kontrakt

66

2

25

1

-41

-62

Tvungen undersøkelse

503

16

477

14

-26

-5

Tvungent psykisk helsevern

629

20

476

14

-153

-24

Annen lovhjemmel

3

0

5

0

2

-

Totalt

3 199

100

3 321

100

122

4

Ikke registrert

262

 

62

 

 

 

DPS oa i Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

Frivillig

584

79

634

80

50

9

Frivillig kontrakt

0

0

2

0

2

-

Tvungen undersøkelse

82

11

73

9

-9

-11

Tvungent psykisk helsevern

75

10

85

11

10

13

Annen lovhjemmel

0

0

0

0

0

-

Totalt

741

100

794

100

53

7

Ikke registrert

6

 

8

 

 

 

Sykehus i Helse Midt-Norge RHF

Frivillig

1 089

78

1 070

78

-19

-2

Frivillig kontrakt

5

0

3

0

-2

-

Tvungen undersøkelse

139

10

150

11

11

8

Tvungent psykisk helsevern

155

11

143

10

-12

-8

Annen lovhjemmel

5

0

4

0

-1

-

Totalt

1 393

100

1 370

100

-23

-2

Ikke registrert

27

 

30

 

 

 

DPS oa i Helse Midt-Norge RHF

Frivillig

459

97

580

99

121

26

Frivillig kontrakt

0

0

0

0

0

-

Tvungen undersøkelse

0

0

0

0

0

-

Tvungent psykisk helsevern

12

3

6

1

-6

-50

Annen lovhjemmel

0

0

0

0

0

-

Totalt

471

100

586

100

115

24

Ikke registrert

92

 

46

 

 

 

Sykehus i Helse Nord RHF

Frivillig

724

75

772

73

48

7

Frivillig kontrakt

0

0

0

0

0

-

Tvungen undersøkelse

131

13

140

13

9

7

Tvungent psykisk helsevern

116

12

142

13

26

22

Annen lovhjemmel

0

0

0

0

0

-

Totalt

971

100

1054

100

83

9

Ikke registrert

0

 

0

 

 

 

DPS oa i Helse Nord RHF

Frivillig

166

100

151

99

-15

-9

Frivillig kontrakt

0

0

0

0

0

-

Tvungen undersøkelse

0

0

0

0

0

-

Tvungent psykisk helsevern

0

0

0

0

0

-

Annen lovhjemmel

0

0

1

1

1

-

Totalt

166

100

152

100

-14

-8

Ikke registrert

15

 

43

 

 

 

 

Datakilde NPR
1) Tallene er basert på data fra institusjoner som har levert data av godkjent kvalitet for 2004 og 2003.

 

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |