Behandlingstilbudets innhold
Tema for tabellene som presenteres er behandlingstilbudets innhold.

For barn og unge vil det bli lagt vekt på henvisning av barn og unge til psykisk helsevern, fordeling av diagnosegrupper og pasientenes aldersfordeling. 

For voksne pasienter i døgninstitusjoner settes fokus på hvor behandlingen har funnet sted, pasientsammensetning og behandlingslengde.

 

Publisert 14. november 2005

                © SAMDATA 2007    |