Oppholdstid etter diagnosegruppe og institusjonstype

Opphold for pasienter med schizofreni er lengre ved sykehus enn ved distriktspsykiatriske institusjoner. Når det gjelder affektive lidelser er opphold ved sykehus kortere enn opphold ved distriktspsykiatriske tilbud. 

Fordeling av oppholdstid for avsluttede opphold etter diagnosegrupper, behandlet ved ulike institusjonstyper. Prosent opphold for hver tidskategori og median for hver diagnosegruppe. 2004.

Oppholdstid1

Sum (n)

Median oppholdstid

0-8

9-30

31-90

≥91 døgn

Sykehus

Organiske lidelser

29

34

32

5

100 (596)

21

Stoffrelaterte lidelser

71

20

7

3

100 (1 864)

4

Schizofreni o.l. lidelser

32

32

22

13

100 (3 284)

18

Affektive lidelser

39

31

24

6

100 (4 478)

14

Nevrotiske lidelser

56

29

12

3

100 (1 751)

7

Fysiske atferdssyndromer

34

23

22

21

100 (134)

20

Personlighetsforstyrrelser

63

22

9

6

100 (1 416)

6

Andre diagnoser kap F ICD 10

60

23

10

7

100 (393)

6

Andre diagnoser øvr kap ICD 10

64

20

13

3

100 (740)

5

Distriktpsykiatriske tilbud

Organiske lidelser

26

43

19

12

100 (81)

16

Stoffrelaterte lidelser

41

38

19

3

100 (296)

13

Schizofreni o.l. lidelser

48

30

13

9

100 (2 412)

10

Affektive lidelser

31

37

27

6

100 (1 734)

18

Nevrotiske lidelser

32

35

27

6

100 (749)

16

Fysiske atferdssyndromer

42

21

30

7

100 (43)

18

Personlighetsforstyrrelser

50

32

14

4

100 (750)

9

Andre diagnoser kap F ICD 10

58

18

18

6

100 (190)

7

Andre diagnoser øvr kap ICD 10

59

18

16

8

100 (215)

6

Sykehjem og andre døgninstitusjoner

Organiske lidelser

3

56

28

13

100 (32)

21

Stoffrelaterte lidelser

8

38

46

8

100 (13)

31

Schizofreni o.l. lidelser

13

48

11

28

100 (88)

27

Affektive lidelser

6

52

33

9

100 (86)

28

Nevrotiske lidelser

6

43

34

17

100 (35)

32

Fysiske atferdssyndromer

0

0

0

100

100 (1)

-

Personlighetsforstyrrelser

17

33

28

22

100 (18)

40

Andre diagnoser kap F ICD 10

10

70

0

20

100 (10)

22

Andre diagnoser øvr kap ICD 10

0

0

50

50

100 (4)

-

 

Datakilde: NPR
1) Faktisk oppholdstid beregnes ut fra varighet mellom innleggelsesdato og utskrivingsdato.

Datagrunnlag og definisjoner:
Pasientdata for voksne

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |