Oppholdsdøgn etter diagnosegruppe

Schizofrenier og affektive lidelser er de største diagnosegruppene målt i døgn i 2004. Dette gjelder både ved sykehus og distriktpsykiatriske tilbud. 


Prosentandel av oppholdsdøgn innen aktivitetsåret for avsluttede opphold etter diagnosegruppe og institusjonstype. 2004.

Diagnosegrupper

Oppholdsdøgn i 2004 ved sykehus

Oppholdsdøgn i 2004 ved distrikt-psykiatriske tilbud

Oppholdsdøgn i 2004 ved sykehjem oa

Oppholdsdøgn i 2004 totalt

Organiske lidelser

5

2

9

4

Stoffrelaterte lidelser

7

4

3

6

Schizofrenier

34

38

40

35

Affektive lidelser

33

29

25

31

Nevrotiske lidelser

8

12

11

9

Fysiske atferdssyndromer

2

1

1

1

Personlighetsforstyrrelser

7

9

5

7

Andre diagnoser kap F

2

3

4

2

Andre diagnoser øvrige

4

3

2

3

Sum prosent (N)

100 (343 017)

100 (159 330)

100 (14 198)

100 (516 545)

Antall oppholdsdøgn i 2004 knyttet til utskrivninger uten diagnose 

41 880

8 285

0

50 165

Totalt1

367 526

167 615

31 569

566 710

 

Datakilde: NPR
1) Utvalg av institusjoner som har mindre enn 20 prosent missing på diagnose for sine utskrivninger.

 

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |