Opphold etter diagnosegruppe ved ulike institusjonstyper

Schizofrene utgjør en mindre andel av utskrivningene ved sykehus sammenliknet med det distriktspsykiatriske tilbudet. Affektive lidelser er den største gruppen ved sykehusene målt i utskrivninger. 

Prosentandel av avsluttede opphold etter diagnosegrupper ved ulike institusjonstyper. 2004.

Diagnosegrupper

Utskrivninger ved sykehus

Utskrivninger ved distrikt

Utskrivninger ved sykehjem oa

Utskrivninger

Prosent

Prosent

Prosent

Prosent

Organiske lidelser

4

1

11

3

Stoffrelaterte lidelser

13

5

5

10

Schizofrenier

22

37

31

27

Affektive lidelser

31

27

30

29

Nevrotiske lidelser

12

12

12

12

Fysiske atferdssyndromer

1

1

0

1

Personlighetsforstyrrelser

10

12

6

10

Andre diagnoser kap F

3

3

3

3

Andre diagnoser øvrige

5

3

1

4

Sum prosent (N)

100 (14 656)

100 (6 470)

100 (287)

100 (21 413)

Antall utskrivninger uten diagnose 

1 195

190

0

1 385

Totalt1

15 851

6 660

287

22 798

 

Datakilde: NPR
1) Utvalg av institusjoner som har mindre enn 20 prosent missing på diagnose for sine utskrivninger.

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |