Fordeling av oppholdstid - elektiv eller øyeblikkelig hjelp

Halvparten av innleggelsene som skjer som øyeblikkelig hjelp, har kun en ukes varighet. 

Fordeling av oppholdstid etter om innleggelsen skjedde ved øyeblikkelig hjelp eller ikke. Avsluttede institusjonsopphold i 2004. Prosent opphold for hver tidskategori og median oppholdstid.

Oppholdstid1

Sum (N)

Median oppholds-

0-8

9-30

31-90

≥91

Innlagt elektivt

30

33

24

13

100 (12 931)

20

Innlagt som

53

28

14

5

100 (17 754)

7

Sum

44

30

18

8

100 (30 685)

12

 

Datakilde: NPR
1) Faktisk oppholdstid beregnes ut fra varighet mellom innleggelsesdato og utskrivningsdato.

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |