Henvisningsgrunn
Atferdsvansker (20 prosent), hyperaktivitet (19 prosent) og tristhet/depresjon (18 prosent) utgjør de viktigste grunner til at barn og unge blir henvist til psykisk helsevern i 2004.

Det er klare kjønnsforskjeller når det gjelder hvorfor gutter og jenter henvises. Tristhet/depresjon utgjør den viktigste henvisningsgrunnen blant jenter (26 prosent), mens atferdsvansker er den vanligste henvisningsgrunnen blant gutter (27 prosent).

Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge etter henvisningsgrunner og kjønn. 2004. 

Henvisningsgrunn

Totalt

Prosentandel

Antall

Prosent

Jenter

Gutter

Autistiske trekk

772

2,2

1,0

3,1

Psykotiske trekk

406

1,2

1,4

1,0

Suicidalfare

1 422

4,1

6,8

2,1

Hemmet atferd

1 034

3,0

3,4

2,7

Angst/fobi

2 657

7,7

9,5

6,3

Tvangstrekk

740

2,1

2,2

2,1

Tristhet/depresjon

6 294

18,1

25,7

12,5

Skolefravær

650

1,9

2,2

1,6

Atferdsvansker

7 087

20,4

12,1

26,6

Hyperaktivitet

6 722

19,4

9,9

26,4

Rusmiddelbruk

116

0,3

0,5

0,2

Asosial/kriminalitet

83

0,2

0,1

0,3

Lærevansker

725

2,1

1,8

2,3

Språk/talevansker

350

1,0

0,7

1,3

Syn/hørselsproblemer

35

0,1

0,1

0,1

Spiseproblem

1 009

2,9

5,9

0,7

Andre somatiske symptomer

910

2,6

3,4

2,1

Annet

3 375

9,7

12,1

7,9

Ingen

297

0,9

1,0

0,7

Totalt

34 684

100,0

100,0

100,0

Ikke angitt

3 860

 

 

 

Totalt antall1

39 340

 

 

 

 

Datakilde: NPR
1) Korrigerte tall for Sykehuset Buskerud BUP og tall for Sykehuset Levanger BUP inngår kun i totaltall. 
 

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |