Ventetid og ventende i regionene

Antall ventende(1) per 1000 innbyggere, median ventetid for ventende og avviklede pasienter og prosent av ventende som har ventet mer enn 6 mnd, etter pasientens bostedsområde per 1. tertial 2004-2006.

Helseregion
(Pasientenes bosted)

Periode

Antall ventende

Antall ventende
per 1000 innbyggere

Median ventetid (ventende pasienter)

Median ventetid (avviklede pasienter)

Prosent av ventende som har ventet over 6 mnd

Helseregion Øst

1. tertial 2004

51 620

29

45

45

8

1. tertial 2005

53 270

32

46

43

9

1. tertial 2006

53 869

32

48

41

10

Endring 2005-06

1%

0%

4%

-5%

6%

Helseregion Sør

1. tertial 2004

38 856

42

51

47

13

1. tertial 2005

38 798

43

52

42

12

1. tertial 2006

38 244

42

52

41

13

Endring 2005-06

-1%

-1%

0%

-2%

7%

Helseregion Vest2

1. tertial 2004

38 218

40

59

51

16

1. tertial 2005

.

.

.

50

.

1. tertial 2006

25 776

38

47

43

.

Endring 2005-06

 

.

.

6%

.

Helseregion
Midt-Norge

1. tertial 2004

29 488

45

53

53

12

1. tertial 2005

29 305

45

52

49

8

1. tertial 2006

31 374

48

59

46

12

Endring 2005-06

7%

7%

13%

-6%

44%

Helseregion Nord

1. tertial 2004

29 137

57

50

49

13

1. tertial 2005

27 287

64

52

49

12

1. tertial 2006

26 781

58

54

49

11

Endring 2005-06

-2%

-10%

4%

0%

-11%

Alle helseregioner3

1. tertial 2004

179 212

39

51

49

12

1. tertial 2005

174 036

38

51

46

11

1. tertial 2006

177 560

38

52

43

11

Endring 2005-06

2%

0%

2%

-7%

0%

Kilde: NPR

1 Når det refereres til antall ventende gjelder dette tallet både ventende til utredning og ventende til eventuell behandling dvs. både poliklinikk, dagbehandling og innleggelse.

2 Det foreligger ikke tall for antall ventende per 1. tertial 2006 for Helse Førde. Antall ventende per 1 000 innbygger i Helse Vest i denne perioden inkluderer et estimat for antall ventende i Helse Førde på 5800 pasienter, basert på tallene for mars 2006. Disse er imidlertid ikke med i beregningen av antall pasienter som har ventet med enn 6 måneder, og dette gjør at vi ikke kan presentere indikator for andel av ventende som har ventet med enn 6 mnd for Helse Førde og Helse Vest i 2006. Median ventetid for ventende pasienter i Helse Vest for samme tertial er eksklusive Helse Førde. Det var en feil med datagrunnlaget for Helse Bergen i 2005. Det presenteres derfor ikke tall for 2005 i Helse Vest.

3 Alle tall for landet totalt eksklusive Helse Bergen i 2005 og Helse Førde i 2006.

Publisert 5. desember 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

 

                © SAMDATA 2007    |