Somatikk 2005
I SAMDATA Somatikk presenteres utviklingstrekk ved aktivtet, ressursinnsats og ressursutnyttelse nasjonalt og regionalt. Sektorrapporten som ble offentliggjort i september 2006, viser i størst grad utviklingen fra 2004 til 2005, men inneholder også utviklingstrekk over flere år innenfor utvalgte områder.

Målsettingene om en mest mulig effektiv ressursutnyttelse og god tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester av god kvalitet for hele befolkningen har vært stabile helsepolitiske mål i Norge, og er preget av bred politisk konsensus.

SAMDATA Somatikk setter fokus på disse målsettingene gjennom beskrivelser av utviklingen i effektivitet, kostnader, kostnadsnivå, ventetider, aktivitet, senger, personell og pasientstrømmer.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

Publisert 3. november 2005

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}
 

                © SAMDATA 2007    |