Tilgjengelighet
Det har i de senere år vært en betydelig vekst i pasientbehandlingen, noe som har ført til reduserte ventelister og ventetider. Det vektlegges fremdeles sterkt i styringsdokumentene til de regionale helseforetakene at ressursbruken og innsatsen skal være i tråd med helsepolitiske målsetninger og prioriteringer. En av disse målsetningene er god tilgjengelighet til tjenestene som tilbys.

Publisert 10. november 2005

                © SAMDATA 2007    |