Median ventetid for ulike fagområder

Median ventetid innenfor ulike fagområder for ventende pasienter ved utgangen av 1. tertial 2006 per helseregion (bostedsregion).

Fagområde

Median ventetid Helseregion Øst

Median ventetid Helseregion Sør

Median ventetid Helseregion Vest1

Median ventetid Helseregion MN

Median ventetid Helseregion Nord

Median ventetid totalt

Generell kirurgi

45

37

46

41

39

41

Barnekirurgi

45

65

45

51

78

51

Gastroenterologisk kirurgi

46

37

39

58

45

46

Karkirurgi

52

33

39

69

41

48

Ortopedisk kirurgi

51

59

51

73

52

55

Thoraxkirurgi

58

63

23

45

58

52

Urologi

51

48

41

46

48

48

Kjevekirurgi

53

520

170

121

156

144

Plastikkirurgi

110

104

75

90

89

94

Nevrokirurgi

66

80

46

62

61

60

Generell indremedisin

47

39

48

44

45

46

Blodsykdommer

39

32

58

31

45

38

Endokrinologi

46

59

41

38

88

52

Fordøyelsessykdommer

39

45

38

33

40

39

Hjertesykdommer

39

37

48

41

40

40

Infeksjonssykdommer

44

46

45

59

46

46

Lungesykdommer

37

45

47

72

58

47

Nyresykdommer

32

59

37

40

33

40

Revmatiske sykdommer

51

62

69

48

73

59

Kvinnesykdommer

52

39

34

46

34

40

Anestesiologi

86

76

167

47

76

87

Barnesykdommer

51

48

59

58

48

52

Fysikalsk medisin

37

33

51

40

66

40

Hudsykdommer

33

48

47

34

44

41

Nevrologi

65

53

53

61

53

58

Klinisk nevrofysiologi

33

41

59

71

47

53

Ikke-kirurgisk kreftbehandling

18

22

29

39

41

31

Øre-nese-halssykdommer

69

74

41

83

73

72

Øyesykdommer

46

47

52

57

62

52

Yrkes- og arbeidsmedisin

75

67

58

30

53

61

Transplantasjon, utredning og kirurgi

25

215

46

 

97

50

Totalt

48

52

47

59

54

52

Kilde: NPR

1 Det var feil i datagrunnlaget for Helse Bergen i 2005, og de er derfor ikke inkludert i tallene for Helse Vest.

 

Kontaktperson:
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag

Publisert 5. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |