Antall ventende og ventetidsutvikling fordelt på fagområde

Antall ventende(1) per 10 000 innbyggere innenfor ulike fagområder for pasienter som fortsatt venter ved utgangen av 1. tertial 2006 per helseregion (bostedsregion).

 

Fagområde

Antall hen-visninger (N)

Rate per 10000 innb. Helse-region Øst

Rate per 10000 innb. Helse-region Sør

Rate per 10000 innb. Helse-region Vest2

Rate per 10000 innb. Helse-region MN

Rate per 10000 innb. Helse-region Nord

Rate per 10000 innb. Totalt

Generell kirurgi

7 698

12

20

19

17

24

17

Barnekirurgi

 702

2

1

0,5

2

1

2

Gastroenterologisk kirurgi

5 576

14

7

8

20

12

12

Karkirurgi

2 980

7

7

3

10

4

6

Ortopedisk kirurgi

26 017

54

63

30

82

65

56

Thoraxkirurgi

 316

1

1

0,4

1

0,5

1

Urologi

8 457

19

19

11

22

24

18

Kjevekirurgi

4 495

5

14

4

18

17

10

Plastikk-kirurgi

4 405

6

12

11

12

12

9

Nevrokirurgi

1 153

2

2

2

2

6

2

Generell indremedisin

1 869

3

4

5

2

11

4

Blodsykdommer

 714

1

2

1

2

2

2

Endokrinologi

3 436

7

9

3

6

14

7

Fordøyelsessykdommer

9 391

16

31

9

22

33

20

Hjertesykdommer

10 387

23

27

15

17

34

22

Infeksjonssykdommer

 444

1

1

1

1

0,5

1

Lungesykdommer

3 533

5

9

5

11

12

8

Nyresykdommer

 610

1

2

1

2

2

1

Revmatiske sykdommer

5 551

10

14

10

10

22

12

Kvinnesykdommer

15 045

31

31

24

42

42

32

Anestesiologi

1 061

2

3

2

0,3

3

2

Barnesykdommer

7 458

11

16

18

19

24

16

Fysikalsk medisin

3 542

5

12

3

8

15

8

Hudsykdommer

4 607

5

2

18

11

24

10

Nevrologi

10 790

21

24

21

28

28

23

Klinisk nevrofysiologi

3 937

6

3

11

16

13

8

Ikke-kirurgisk kreftbeh.

 360

0,5

0,3

1

3

0,2

1

Øre-nese-halssykdommer

21 062

34

62

15

61

94

45

Øyesykdommer

10 249

1

2

2

3

4

2

Yrkes- og arbeidsmedisin

416

0

2

2

0

0

1

Transplantasjon, utredning og kirurgi

20

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Totalt

177 560

322

425

276

483

579

383

Kilde: NPR

1 Når det refereres til antall ventende gjelder dette tallet både ventende til utredning og ventende til eventuell behandling dvs. både poliklinikk, dagbehandling og innleggelse.

2 Det var feil i datagrunnelaget for Helse Bergen i 2005, og de er derfor ikke inkludert i tallene for Helse Vest.

 

Kontaktperson:
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag

 

Publisert 5. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |