Regionale helseforetak
Her finnes oversikter over de regionale helseforetakene. Presenterte tall er et veid gjennomsnitt av enhetene i helseforetaket, inklusiv de sykehus det regionale helseforetaket har driftsavtale med.

Her finnes også informasjon om DRG-aktivitet i de regionale helseforetakene, uavhengig av hvor pasienten er bosatt. I tillegg vises produktivitet knyttet til DRG-aktiviteten. Produktivitetsindikatorene knytter aktivitet til årsverk og kostnader.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

Publisert 28. november 2005

                © SAMDATA 2007    |