Ressursutnyttelse
I dette avsnittet presenteres opphold, liggetider og ressursutnyttelse for DRG-aktiviteten ved helseforetakene.

Aktiviteten presenteres ved å vise utvikling i korrigerte opphold, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for DRG-aktiviteten. Gjennomsnittlig liggetid og andel av forskjellig type opphold presenteres for å gi et bilde av utviklingen i sektoren fra 2004 til 2005.

Produktivitetsmål presenteres ved driftskostnader per korrigerte opphold og antall korrigerte opphold per årsverk og per behandlerårsverk.

Det presenteres kun indikatorer på helseforetaksnivå. En indikator er ikke et eksakt mål på produktiviteten i den enkelte enhet, men en indikasjon på hvor ytterligere analyser bør gjennomføres.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

Publisert 10. november 2005

                © SAMDATA 2007    |