Antall effektive senger per 1000 inbyggere. Bostedsregion.
Utviklingen med en nedgang i antall effektive senger fortsetter, men det har siden 2003 vært en tendens til utflating i alle helseregioner.

Hele 1980- og 1990-tallet og de første årene i det nye årtusenet var preget av en klar nedgang i antallet effektive senger. Perioden mellom 2003 og 2004 brøt med denne trenden ved at det skjedde en utflating. I perioden 2004 til 2005 ser vi en marginal nedgang i antallet effektive senger per 1 000 innbygger, fra 2,82 til 2,78. Dette tilsvarer 91 effektive senger og representerer en prosentvis nedgang på 1,4. Dette bekrefter inntrykket fra i 2003 om at utviklingen i antallet effektive senger flater ut.

Antall effektive senger i sykehus per 1 000 innbyggere. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. 2004* og 2005, samt prosentvis endring. Bostedsregion.

Helseregion

Pasientens bosted

Effektive senger

Prosentvis endring
2004-2005

2004

2005

 

Helseregion Øst

2,65

2,64

-0,3

Helseregion Sør

2,88

2,84

-1,3

Helseregion Vest

2,76

2,76

-0,1

Helseregion Midt-Norge

2,88

2,86

-0,8

Helseregion Nord

3,36

3,10

-7,8

Totalt

2,82

2,78

-1,4

Datakilde: SSB

 * Tallene for 2004 avviker noe fra de som ble publisert i SAMDATA i fjor pga ny inndeling i de underliggende foretaksområdene samt at det i beregningen av rater er tatt ut liggedøgn relatert til fødsler (drg=391), og ikke fødestuer, slik som i fjorårets beregninger.

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

 

                © SAMDATA 2007    |