Personell og senger
Her presenteres de personellressurser/årsverk som er benyttet i pasienbehandlingen og bruk av sengeressurser.

 Personellinnsatsen kategoriseres etter type stilling i hver helseregion, og som en rate per 1000 innbyggere både i bostedsregionene og i foretaksområdene. Antall effektive senger viser hvor mye sengeressurser som faktisk er benyttet i pasientbehandlingen i bostedsregionene og i foretaksområdene.

Publisert 28. november 2005

                © SAMDATA 2007    |