Hvor pasientene er behandlet – dag- og døgnopphold
I 2005 ble 139 039 pasientopphold utført utenfor pasientenes bostedsregion, og utgjorde i overkant av 20 prosent av alle opphold. Dette var 6 912 flere opphold enn året før.

Antall opphold ved private institusjoner i 2005 var 49 172, en økning på 5 903 opphold fra 2004. Mens totalt antall opphold økte med 4,6 prosent fra 2004 til 2005, økte antall opphold i private sykehus med 13,6 prosent. I 2001 var det 9 633 opphold i private sykehus. Fem år senere var tallet mer enn fem ganger så stort. Det har altså vært en formidabel vekst i aktiviteten ved private sykehus, men antall opphold utgjorde likevel ikke mer enn 3,6 prosent av totalt antall opphold i 2005.

Antall dag- og døgnopphold i prosent av totalt antall dag- og døgnopphold i alt etter behandlingssted. Helseregioner. 2004 og 2005.

Pasientenes bostedsområde
(Helseregion)

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

70,7

70,4

12,5

13,0

12,2

11,2

4,7

5,4

Helseregion Sør

71,6

71,9

23,0

22,5

3,1

3,3

2,3

2,3

Helseregion Vest

80,5

79,6

14,5

14,4

3,4

3,3

1,6

2,6

Helseregion Midt-Norge

82,2

83,5

8,1

8,4

3,5

3,6

6,1

4,6

Helseregion Nord

78,0

77,7

16,1

15,6

5,3

5,6

0,6

1,0

Hele landet

75,2

75,1

14,9

15,0

6,5

6,3

3,3

3,6

 

Datakilde: NPR

Publisert 30. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

 

                © SAMDATA 2007    |