Relativt sykehusbruk i regionene
Her presenteres en indikator for relativt sykehusbruk blant eldre, som viser ratioen mellom eldres bruk av sykehustjenester (definert som liggedøgn) og eldres andel av befolkningen. Mens denne ratioen var uforandret fra 2003 til 2004 (Jørgenvåg, 2005), er det en økning på 2,2 prosent fra 2004 til 2005.

For Helseregion Vest er de eldres andel av liggedøgnene mer enn fem ganger så høyt som deres andel av befolkningen, mens de for alle de resterende regionene er over fire ganger så høyt. Med unntak av Helseregion Midt-Norge, som har hadde en marginal nedgang i relativt sykehusbruk blant eldre, har det vært en økning i alle regioner. Økningen er størst i Helseregion Nord (4,0 prosent) og minst i Helseregion Øst (1,5 prosent).

Relativt sykehusbruk blant eldre. Regionnivå 2004 og 2005.

Helseregion Pasientenes bosted

Andel i befolkningen 80 år +

Eldres andel av sum lgd ved døgnopphold

Relativt sykehusbruk blant eldre 80 år + (døgnopphold)

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

4,55

4,56

20,87

21,24

4,59

4,66

Helseregion Sør

4,88

4,92

19,96

20,79

4,09

4,23

Helseregion Vest

4,44

4,45

21,79

22,62

4,90

5,08

Helseregion Midt-Norge

4,91

4,95

23,49

23,62

4,79

4,77

Helseregion Nord

4,41

4,47

19,92

21,03

4,52

4,70

Totalt

4,63

4,65

21,14

21,72

4,57

4,67

Kilde: NPR

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag og definisjoner pasientdata

 

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |