Bruk av tjenester

Bruk av tjenester er en gjennomgang av befolkningens bruk av sykehustjenester med utgangspunkt i ”sørge-for”-ansvaret. De regionale helseforetakene har ansvar for å tilby befolkningen innenfor sitt område nødvendige spesialisthelsetjenester. Her presenteres aktivitetstallene for befolkningen i de regionale helseforetakenes og helseforetakenes opptaksområder for 2004 og 2005.

Datagrunnlaget som benyttes er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) om innleggelser, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner ved somatiske (inkl. private) sykehus.

I fremstillingene er aktiviteten hos private avtalespesialister og ved private opptreningsinstitusjoner ikke inkludert. Regionale variasjoner i bruk av polikliniske tjenester på sykehus kan blant annet forklares med bruk av private avtalespesialister.

Her presenteres omfanget av sykehustjenester som er generert av befolkningen innenfor helseforetakenes opptaksområder.

I de tabellene der det er naturlig presenteres forbruksrater per 1 000 innbyggere sammen med antall opphold.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

Publisert 3. november 2005

                © SAMDATA 2007    |