Relativt sykehusbruk i HF-områdene

Relativt sykehusbruk blant eldre. HF-nivå 2004 og 2005.

HF-område Pasientenes bosted

Andel i befolkningen
80 år +

Eldres andel av sum liggedager ved døgnopphold

Relativt sykehusbruk blant eldre 80 år + (døgnopphold)

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Østfold

4,78

4,80

20,36

20,86

4,26

4,34

Asker og Bærum

4,26

4,40

21,78

22,18

5,12

5,04

Hovedstadsområdet

4,05

4,02

21,25

21,86

5,25

5,44

Innlandet

5,60

5,67

20,15

19,95

3,60

3,52

Helseregion Øst

4,55

4,56

20,87

21,24

4,59

4,66

Ringerike

5,63

5,70

18,70

23,27

3,32

4,08

Buskerud

4,22

4,26

18,84

19,16

4,46

4,50

Blefjell

5,83

5,86

22,31

23,70

3,83

4,04

Vestfold

4,86

4,91

19,27

19,50

3,97

3,97

Telemark

5,15

5,24

23,84

24,95

4,63

4,77

Sørlandet

4,56

4,56

18,12

18,09

3,98

3,97

Helseregion Sør

4,88

4,92

19,96

20,79

4,09

4,23

Stavanger

3,68

3,67

20,16

21,40

5,48

5,83

Fonna

4,91

4,91

20,40

21,40

4,15

4,36

Bergen

4,51

4,52

23,18

23,42

5,14

5,18

Førde

5,60

5,68

23,03

24,51

4,11

4,32

Helseregion Vest

4,44

4,45

21,79

22,62

4,90

5,08

Sunnmøre

5,09

5,19

22,09

22,98

4,34

4,43

Nordmøre/Romsdal

5,53

5,58

20,82

21,71

3,77

3,89

St. Olavs Hospital

4,48

4,48

26,31

25,46

5,87

5,68

Nord-Trøndelag

5,08

5,16

21,03

21,78

4,14

4,22

Helseregion M-Norge

4,91

4,95

23,49

23,62

4,79

4,77

Helgeland

5,08

5,11

22,05

23,35

4,34

4,57

Nordland

4,52

4,54

20,26

22,09

4,48

4,86

Hålogaland

5,46

5,58

24,12

24,91

4,42

4,46

UNN

3,66

3,68

17,75

19,59

4,86

5,32

Finnmark

3,36

3,51

13,45

13,09

4,01

3,73

Helseregion Nord

4,41

4,47

19,92

21,03

4,52

4,70

Totalt

4,63

4,65

21,14

21,72

4,57

4,67

Kilde: NPR

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag og definisjoner pasientdata

 

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |