Liggedøgn i regionene etter innleggelsesmåte og type opphold
Økningen i liggetidsraten for eldre over 80 år er på 3,8 prosent fra 2004 til 2005, og på 2,5 prosent korrigert for befolkningsutvikling.

Her skiller helseregion Midt-Norge seg ut som den eneste regionen med en nedgang i liggetidsrate per 1 000 innbyggere. Mens det for elektive døgnopphold har vært en marginal nedgang i liggetidsrate for eldre over 80 år korrigert for befolkningsutvikling, er det en økning på 2,2 prosent for døgnopphold innenfor øyeblikkelig hjelp.

Sum liggedøgn i regionene i 2004 og 2005 etter alder, type opphold og innleggelsesmåte. Rater per 1000 innbyggere 80 år og eldre.

Helseregion Pasientenes bosted

Liggetidsrate

Alle opphold døgn/dag 80 år +

Liggetidsrate

Elektive opphold
80 år +

Liggetidsrate

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold 80 år +

Liggetidsrate

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold, med. DRG 80 år +

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

4 337

4 403

687

682

3422

3 458

2 710

2 770

326 213

335 609

51 680

51 961

257 379

263 562

203 858

211 136

Helseregion Sør

4 301

4 516

1 024

1 050

2 936

3 041

2 301

2 410

187 881

199 758

44 744

46 432

128 273

134 503

100 547

106 620

Helseregion Vest

4 781

4 956

1 092

1139

3 466

3 546

2 715

2 809

201 554

210 996

46 019

48 478

146 091

150 969

114 445

119 577

Helseregion Midt-Norge

5 257

5 185

865

792

4 110

4 098

3 203

3 243

166 607

166 635

27 426

25 452

130 276

131 695

101 506

104 240

Helseregion Nord

4 761

5 016

779

755

3 788

4 074

2 990

3 229

97 120

103 858

15 891

15 639

77 265

84 360

61 000

66 866

Ureg./ utlendinger

(746)

(749)

(18)

(27)

(704)

(709)

(526)

(620)

Totalt

 

4 598

4 714

872

871

3 472

3 547

2 730

2 821

980 121

1 017 605

185 778

187 989

739 988

765 798

581 882

609 059

Kilde: NPR

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag og definisjoner pasientdata

 

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |