Ventetid for poliklinisk behandling - barn og unge

Ventetiden for poliklinisk behandling for barn og unge var i gjennomsnitt 83 dager i 2005. Det var ikke stor endring i registrert gjennomsnittlig ventetid i forhold til året før, da ventetiden var 79 dager i gjennomsnitt. Det er større forskjeller mellom helseforetakene innen en region enn det er mellom regionene.

Avviklede fra venteliste, gjennomsnittlig ventetid, antall på venteliste og prosentandel som har ventet mer enn seks måneder. Alle behandlingssteder, poliklinikker for barn og unge. 2003-2005.

 

Antall ordinært avviklet fra venteliste

 

2003

2004

2005

Alle behandlingssteder

11 871

14 089

14 625

 

 

Gjennomsnittlig ventetid i dager – avviklet i

 

2003

2004

2005

Alle behandlingssteder

75

79

83

 

 

Antall som ventet ved utgangen av

 

- tredje tertial 2003

- tredje tertial 2004

- tredje tertial 2005

Alle behandlingssteder

2 757

3 321

3523

- ventet mer enn seks måneder (i prosent)

17

11

12


Datakilde: NPR - Infovent

Publisert 28. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |