Ventetid i poliklinikker
Ventelisteinformasjonen er hentet fra Norsk pasientregister/InfoVent. Hvert tertial rapporterer institusjoner i spesialisthelsetjenesten informasjon om pasienter på venteliste.

Ut fra disse data blir statistikk for antall ventende og ventetid beregnet. For nærmere dokumentasjon om datagrunnlag og kontroll, se hjemmesiden til NPR: www.npr.no.

Ikke alle poliklinikker har levert ventelistedata til NPR for alle tertialer alle år (se Datagrunnlag og definisjoner). Tallene for antall avviklet og antall på venteliste er derfor for lave. Gjennomsnittlig ventetid vil være basert for et utvalg pasienter i disse tilfellene.

Publisert 28. november 2005

                © SAMDATA 2007    |