Driftskostnader - helseregioner - prosentandeler voksne - barn/unge.

På landsbasis er det beregnet at kostnader til psykisk helsevern for barn og unge utgjør 16 prosent av de totale driftskostnader til psykisk helsevern. Denne andelen er jevn mellom regionen, men Helse Nord RHF skiller seg ut med en andel av driftskostnadene til barn og unge på nesten 19 prosent.

Totale driftskostnader til psykisk helsevern, fordelt på psykisk helsevern for barn og unge og for voksne. Korrigert for gjestepasientoppgjør. Prosentandeler. 2004. Helseregioner.

RHF

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

Sum psykisk helsevern

Helse Øst RHF

15,7

84,3

100

Helse Sør RHF

15,8

84,2

100

Helse Vest RHF

15,4

84,6

100

Helse Midt-Norge RHF

15,8

84,2

100

Helse Nord RHF

18,8

81,2

100

Sum landet

16,0

84,0

100

 

Datakilde: SSB

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |