Kostnader og finansiering

Nasjonale tall: 

Regionale  tall:

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |