Driftskostnader - helseregioner - kroner per innbygger

Totale driftskostnader til psykisk helsevern. Korrigert for gjestepasientoppgjør. Helseregioner. 2004 og 2005, og 2005 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet. Målt i faste 2005 kroner.

RHF

2004

Pst av lands-gjennom-snittet

2005

Pst av lands-gjennom-snittet

2005 inkl av-skrivninger mv

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

2 732

108

2 886

110

3 176

111

Helse Sør RHF

2 241

89

2 238

85

2 455

86

Helse Vest RHF

2 468

98

2 597

99

2 799

98

Helse Midt-Norge RHF

2 267

90

2 360

90

2 490

87

Helse Nord RHF

2 752

109

2 924

111

3 147

110

Sum RHF

2 519

100

2 631

100

2 860

100

 

Datakilde: SSB

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |