Fordeling av oppholdstid med ulike diagnoser

Opphold knyttet til pasienter med schizofreni eller affektive lidelser har median varighet på om lag to uker. For stoffrelaterte lidelser er median varighet kun fem dager.

Fordeling av oppholdstid for avsluttede opphold med ulike diagnoser (ICD-10). Prosent opphold for hver tidskategori og median for hver diagnosegruppe. 2005.

Diagnosegrupper

Oppholdstid1)

Totalt

N

Median opp-holdstid

0-8 døgn

9-30 døgn

31-90 døgn

≥91 døgn

Organiske lidelser

34

33

27

5

100

812

16,5

Stoffrelaterte lidelser

65

23

9

3

100

2 801

5

Schizofreni o.l. lidelser

43

30

17

11

100

6 786

12

Affektive lidelser

39

30

24

6

100

7 818

14

Nevrotiske lidelser

52

27

16

5

100

3 347

8

Fysiske atferdssyndromer

53

17

17

14

100

392

7

Personlighetsforstyrrelser

59

25

11

5

100

2 363

7

Andre diagnoser kap F ICD 10

55

23

16

7

100

950

7

Andre diagnoser øvrige kap. ICD 10

69

16

12

3

100

1 746

4

Totalt med diagnose

49

27

17

7

100

27 015

9

 

Datakilde: NPR
1) Faktisk oppholdstid beregnes ut fra varighet mellom innleggelsesdato og utskrivingsdato.

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |