Pasientstrømmer innenfor helseregionene
Oversiktene viser pasientstrømmene innad i helseregionene i 2003 og 2004, samt pasientstrømmer til private sykehus og Riks-/Radiumhospitaltet.

Publisert 30. november 2005

                © SAMDATA 2007    |