Antall elektive pasienter inn og ut av helseregionene
I overkant av 104 000 elektive opphold var i 2004 gjenstand for behandling utenfor egen helseregion, en økning på 7 400 opphold fra 2003.

Omlag 37 000 elektive opphold ble i 2004 utført ved private kommersielle sykehus. Det var en økning på 8 300 opphold fra 2003.
Helseregion Sør har omlag 35 000 flere elektive opphold inn til helseregionen enn ut. Mesteparten av pasientstrømmen inn til helseregion Sør kan tilskrives pasienter fra helseregion Øst, og videre spesielt pasienter bosatt i Oslo og Akershus.

Pasientstrømmer ut og inn av helseregionene og til private institusjoner som sum av alle elektive(1) opphold (døgn og dag) i 2003 og 2004.

Helseregion

Pasientstrømmer ut av regionen (N=)

Pasientstrømmer inn til regionen (N=)

Netto pasientstrøm (N=)

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helse Øst RHF

60 600

59 514

5 049

6 950

- 55 551

- 52 564

Helse Sør RHF

13 201

12 094

50 383

46 981

37 182

34 887

Helse Vest RHF

7 571

10 037

3 325

3 869

- 4 246

- 6 168

Helse Midt-Norge RHF

9 358

15 811

3 300

3 532

- 6 028

- 12 279

Helse Nord RHF

5 803

6 379

600

645

- 5 203

- 5 734

Private ideelle utenfor RHF

-

-

5 767

5 600

5 767

5 600

Kommersielle sykehus

-

-

28 532

36 808

28 532

36 808

Ugyldig bosted/

453

550

-

-

- 453

- 550

Totalt

96 986

104 385

96 986

104 385

0

0


Publisert 21. november 2005

                © SAMDATA 2007    |