To main content

Sluttrapport: Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen

Category

Report

Language

Norwegian

Affiliation

  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Norwegian University of Science and Technology

Year

2020

Publisher

SINTEF Ocean

ISBN

978-82-14-06509-1

View this publication at Cristin