To main content

Mariann Sandsund

Senior Research Scientist

Mariann Sandsund

Senior Research Scientist

Mariann Sandsund
Phone: 982 45 138
Email:
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1825484

Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover. Overordnet mål for prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle møteplasser mellom eldre med innvandrerbakgrunn og etnisk norske eldre d...

Authors Mariann Sandsund Trude Mariane Midtgård Vegar Rangul Tommy Haugan
Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1807745

Prosjektet har utviklet en generisk modell for å bidra til bedre tjenester for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Denne rapporten går nærmere inn på trinn 4 i modellen: tiltak, med vekt på utfordringer knyttet til kommunikasjon og koordinering mellom hhv. spesialist- ...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1715570

Background: All over the world, commercial fishing is known to be a hazardous occupation. Although several causal analyses of occupational accidents have been published in recent years, knowledge of the prevalence of sick leave, diagnosis and hospitalization among workers on board Norwegian fishin...

Year 2019
Type Academic article