To main content

Lisbet Grut

Senior Research Scientist

Lisbet Grut

Senior Research Scientist

Lisbet Grut
Phone: 993 68 151
Department: Health Research
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1718236

Rapporten formidler resultater fra en kvalitativ følgeevaluering av innføring av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmeldere. For å styrke implementeringen valgte oppdragsgiver 3 tilby en gruppe fastleger et kurs med oppfølging. Rapporten bygger på datainnsamling fra kurs...

Authors Grut Lisbet Lippestad Jan-W. Rohde Tarald
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1689935

Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer med et lite utvalg nøkkelaktører. Intervjuene vis...

Authors Grut Lisbet Lippestad Jan Wilhelm Nesje Kjersti Aamodt Per O Olsen Dorothy Sutherland Monkerud Lars Chr. Zeiner Hilde Hatleskog
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1653947

I dette forprosjektet har temaet vært forankring for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved å skape et kunnskapsgrunnlag for praktisk tjenesteinnovasjon. Prosjektet har vært konsentrert om tre punkter: • Skape et miljø som skal være spydspiss i praktisk innovasjonsarbei...

Authors Grut Lisbet Berntsen Karin
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1574957

Hjemmetjenesten i Kilen i Sandefjord kommune har gjennom prosjektet OPTET (Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester) fått erfaring med optimeringsverktøyet SPIDER for planlegging av arbeidslister. Sandefjord kommune har innført SPIDER med målsetning om å forbedre kvali...

Authors Røhne Mette Grut Lisbet Ausen Dag Thaqi Elisa Andersen Gina Iren Sandåker Torjus
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1549338

Denne rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag for prosjektet Førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Rapporten baserer seg på analyse av 25 forskningsartikler, og trekker ut den viktigste kunnskapen som er relevant for utviklingen av prosjektet. Analysen konkluderer med at alderstilpa...

Authors Ausen Dag Karahasanovic Amela Grut Lisbet
Year 2018
Type Report/thesis