To main content

Trine Thorvaldsen

Senior Research Scientist

Trine Thorvaldsen

Senior Research Scientist

Trine Thorvaldsen
Phone: 924 22 971
Email:
Department:
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1853971

Formålet med prosjektet har vært å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten. Prosjektarbeidet bekrefter at det kan være behov for både nødstopp for framdrift og varsel til nødetat ved fall over bord, særlig blant fiskere som er...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1850381

Background Safety management is required to ensure health and safety of personnel in Norwegian fish farming. However, few studies have addressed the status and practical relevance of this risk-reducing measure. Methods This article provides new knowledge through interviews with...

Authors Trine Thorvaldsen Kristine Vedal Størkersen Trond Kongsvik Ingunn Marie Holmen
Year 2020
Type Academic article