To main content

Trine Thorvaldsen

Senior Research Scientist

Trine Thorvaldsen

Senior Research Scientist

Trine Thorvaldsen
Phone: 924 22 971
Department: Seafood Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1715570

Background: All over the world, commercial fishing is known to be a hazardous occupation. Although several causal analyses of occupational accidents have been published in recent years, knowledge of the prevalence of sick leave, diagnosis and hospitalization among workers on board Norwegian fishing ...

Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1715566

BACKGROUND: Fishers exposed to unfavourable environmental conditions may suffer negative health ef- fects. This study aimed to identify musculoskeletal symptoms in professional fishers in Norway using data from several sources; register data, telephone survey and questionnaire. MATERIALS AND METHODS...

Authors Sandsund Mariann Øren Anita Thorvaldsen Trine Holmen Ingunn Marie Sønvisen Signe Annie Heidelberg Cecilie Thon Aasmoe lisbeth
Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1711799

Objectives: In Norwegian aquaculture, safer technology and better safety management systems have been developed during the last decade. Safety commitment and safe behavior are still vital to ensure a safe working environment. The objective of this paper is to explore what factors might influence the...

Authors Kongsvik Trond Thorvaldsen Trine Holmen Ingunn Marie
Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1706470

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømm...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1706449

Denne rapporten presenterer en detaljert oversikt over direkte og tekniske årsaker til rømming av laks og regnbueørret i perioden 2014-2018, i tillegg til utredning av utvalgte årsaker til rømming. 64 % av all fisk som er registrert rømt i perioden 2014-2018 har rø...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1703300

Denne rapporten presenterer anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet ("sikker design"). Anbefalingene er basert på kjente designprinsipper, tidligere forskning om HMS i havbruk, intervju med ansatte ute på oppdrettsanlegg og en sp...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1643220

Denne rapporten beskriver menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettsfisk. Målet med arbeidet har vært økt kunnskap om medvirkende og bakenforliggende årsaker til rømming. Resultatene som presenteres er basert på intervju med ansatte om fa...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1642041

Authors Finstad Bengt Solberg Ingrid Berntsen Johan Henrik Hårdensson Diserud Ola Håvard Frank Kevin Helgesen Kari Marie Olli Bråthen Kristoffersen Anja Nytrø Ane Vigdisdatter Revie Crawford W. Jeong Jaewoon SivertsgÅrd rolf Solvang Torfinn Sunde Leif Magne Thorvaldsen Trine Uglem Ingebrigt Mo Tor Atle
Year 2018
Type Conference lecture and academic presentation