To main content

Mariann Sandsund

Senior Research Scientist

Mariann Sandsund

Senior Research Scientist

Mariann Sandsund
Phone: 982 45 138
Email:
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1846903/

Regular physical activity has a great potential for prevention of disease in the aging popula-tion and for the most prominent diseases. Use of regular physical activity is also an effective treatment for several age-related diseases1,2. The digital tool and training app MyworkoutGO is based on...

Authors Mariann Sandsund Even Andre Fiskvik Jan Helgerud Jan Hoff Knut Løkke Jens Petter Lysø Nina Vanvik Hansen
Year 2020
Type Abstract
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1825484/

Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover. Overordnet mål for prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle møteplasser mellom eldre med innvandrerbakgrunn og etnisk norske eldre...

Authors Mariann Sandsund Trude Mariane Midtgård Vegar Rangul Tommy Haugan
Year 2020
Type Report