To main content

Trine Thorvaldsen

Senior Research Scientist

Trine Thorvaldsen

Senior Research Scientist

Trine Thorvaldsen
Phone: 924 22 971
Email:
Department: Aquaculture
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1850381/

Background Safety management is required to ensure health and safety of personnel in Norwegian fish farming. However, few studies have addressed the status and practical relevance of this risk-reducing measure. Methods This article provides new knowledge through interviews with...

Year 2020
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1853971/

Formålet med prosjektet har vært å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten. Prosjektarbeidet bekrefter at det kan være behov for både nødstopp for framdrift og varsel til nødetat ved fall over bord, særlig blant fiskere som er...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1706470/

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømmingsforebyggende arbeid...