To main content

Anita Øren

Research Manager

Anita Øren

Research Manager

Anita Øren
Phone: 982 45 158
Email:
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1929270/

Denne rapporten beskriver resultatene fra følgeforskning i perioden 2018-2020 av de samlokaliserte nødmeldesentralene i Bodø. Datagrunnlaget er individuelle intervju, feltintervju og observasjoner. Dette er supplert med komparative studier av SAMLOK Drammen og de ikke-samlokaliserte sentralene i...

Authors Anita Øren petter grytten amklov Tor Erik Evjemo Stian Antonsen
Year 2021
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1715570/

Background: All over the world, commercial fishing is known to be a hazardous occupation. Although several causal analyses of occupational accidents have been published in recent years, knowledge of the prevalence of sick leave, diagnosis and hospitalization among workers on board Norwegian...

Year 2019
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1575150/

Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors". Målet har...

Authors Trine Thorvaldsen Mariann Sandsund Ingunn Marie Holmen lisbeth Aasmoe Signe Sønvisen Anita Øren Cecilie Thon Heidelberg Berit Bang
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1595236/

Today, industrial and societal systems interact and become more complex than ever, and hidden, dynamic and emerging threats and vulnerabilities evolve. By observing the petroleum activity in the north (west Barents Sea) along with other developments and societal trends in the region, it is...

Year 2018
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1599668/

A multi-method case study, including interviews, a survey and participatory observations, was undertaken to describe opportunities and challenges related to multicultural workplaces in the Norwegian construction industry, and the consequences for occupational safety, working environment and work...

Authors Kinga Wasilkiewicz Edwin Stine Skaufel Kilskar Anita Øren Ranveig Kviseth Tinmannsvik Iwona Kilanowska
Year 2018
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1570899/

I prosjektet er det gjennomført en bred kartlegging av status for hvordan internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Viktige tema er kultur, ledelse og organisering, holdninger, forventninger, kommunikasjon og atferd. Funnene bygger på intervjuer med 35 personer i...

Authors Stine Skaufel Kilskar Kinga Wasilkiewicz Edwin Bjørn Nygaard Anita Øren
Year 2017
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1536806/

We discuss how cultural boundaries between groups and organizations can affect societal safety. Societal safety is an issue that challenges institutional structures and requires coordination and collaboration among a diversity of groups and agencies toward an intangible goal. We examine three cases...

Authors Petter Grytten Almklov Stian Antonsen Rolf Johan Bye Anita Øren
Year 2017
Type Academic article