Totale driftskostnader i regionene inkludert kapitalkostnader
Inkludering av kapitalkostnader gir et helhetlig bilde på hvilke driftskostnader spesialisthelsetjenesten bruker. Kapitalkostnader er for første gang inkludert fra 2005.

Kapitalkostnader ble i 2005 beregnet til kr 4,3 mrd i helseregionene, slik at totale driftskostnader i helseregionene blir kr 53,5 mrd når kapitalkostnader inkluderes. I Helse Sør er nærmere 11 prosent av totale driftskostnader knytte til kapitalkostnader, mens andelen i Helse Midt-Norge er på 6,5 prosent. Andel kapitalkostnader av totale driftskostnader inkludert kapital i de andre helseregionene er mellom syv og åtte prosent.

Totale driftskostnader inkludert kapitalkostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. Mill kr. Helseregioner. 2005.

Region

Totale driftskostnader somatisk spesialist-helsetjeneste

Kapitalkostnader

Totale driftskostnader inkludert kapitalkostnader

Helse Øst RHF

16 284

1 237

17 521

Helse Sør RHF

10 917

1 296

12 213

Helse Vest RHF

8 897

784

9 680

Helse Midt-Norge RHF

7 323

507

7 830

Helse Nord RHF

5 787

499

6 286

Sum

49 208

4 323

53 5301

Datakilde: SSB og SINTEF Helse 

1 Totale driftskostnader summert over regionale helseforetak samsvarer ikke nøyaktig med totale driftskostnader presentert i tabeller for nasjonale tall. Dette skyldes i hovedsak uklarhet rundt gjestepasientoppgjøret.

Publisert 8. oktober 2006

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |